+34 655 520 278
Carrer Sant Bartomeu 65, 03560 El Campello, Alicante
enikojuhasz@casas4u.nl

Privacybeleid

De beveiliging van persoonlijke gegevens is een van de topprioriteiten geworden voor organisaties en het waarborgen van de onschendbaarheid van deze informatie moet voor ons een prioritaire doelstelling zijn. In die zin willen we transparant zijn en dit Privacybeleid beschikbaar maken voor iedereen die met ons in contact komt.

Dit beleid is van toepassing op alle bedrijven die deel uitmaken van de onroerend goed activiteiten van Casas4u.es (gezamenlijk aangeduid als “Casas4u.es”), waarvan de samenstelling op elk moment kan worden gecontroleerd op www.casas4u.nl. Verwijzingen in dit Privacybeleid naar “ACCIONA Inmobiliaria”, “wij”, “ons”, “ons” en “onze” verwijzen naar de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, wat over het algemeen de entiteit zal zijn die zichzelf van tijd tot tijd verzamelt, verwerkt en identificeert. Dit beleid is globaal van aard, aangezien we u telkens wanneer we uw gegevens verzamelen specifieke verwerkingsinformatie zullen verstrekken.

Casas4u.es Inmobiliaria zet zich in voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679, 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, in overeenstemming met en met inachtneming van de lokale wetgeving die in elk geval van toepassing is, zodat dit Beleid in sommige rechtsgebieden kan worden aangevuld door de overeenkomstige lokale regelgeving.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle Gebruikers, als zodanig begrepen, op bezoekers van de website, evenals op elke andere persoon die ons persoonlijke informatie verstrekt via de verschillende kanalen (hierna, “Gebruiker” of “Gebruikers”). In deze context verstaan we onder Kanalende verschillende middelen of diensten die wij ter beschikking stellen zodat de Gebruiker met ons kan communiceren, ongeacht of er registratie bij komt kijken, zoals websites, applicaties, platforms, mailboxen, adressen of telefoonnummers voor informatie of gebruikersservice, profielen op sociale netwerken, formulieren, evenementen, enz.

Sommige van onze online kanalen kunnen links bevatten naar andere websites en applicaties van derden buiten Casas4u.es. Dit Privacybeleid is niet op hen van toepassing. Lees ook het privacybeleid van deze derde partijen om vertrouwd te raken met hun praktijken. Ze kunnen ook cookies bevatten van derde partijen die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Casas4u.es. In dit geval kunt u uw cookie-instellingen voor derden kiezen met behulp van onze tool voor cookie-instellingen, waar u uw voorkeuren kunt beheren. U kunt deze tool openen door op “Cookies” te klikken.

Casas4u.nl Onroerend goed neemt de technische en organisatorische maatregelen noodzakelijk om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen en om wijziging, verlies, onbevoegde verwerking of toegang te voorkomen, rekening houdend met de stand van de techniek, de aard van de gegevens en de risico’s waaraan ze zijn blootgesteld. U kunt ook de aanwezigheid van het SSL-certificaat controleren door de Pagina-eigenschappen in uw browser te controleren. Een verbinding is beveiligd als in de adresbalk van de browser “https://” verschijnt in plaats van “http://” en het hangslotsymbool wordt weergegeven. U kunt meer kenmerken van het SSL-certificaat raadplegen in het gedeelte Juridische kennisgeving.

 

WIE IS DE BEHEERDER VAN DE PERSOONSGEGEVENS?

Wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt, zullen we de Gebruiker informeren over het Casas4u.es bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking en zullen we de bijbehorende identificatiegegevens verstrekken.

Met betrekking tot dit privacybeleid en deze website, informeren wij u dat de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is:

Ongeacht welk bedrijf Casas4u.es in elk geval verantwoordelijk is voor de verwerking, kan de gebruiker contact opnemen met de afdeling Gegevensbescherming om eventuele vragen met betrekking tot de verwerking van zijn gegevens op te lossen op het hierboven vermelde postadres of via het volgende e-mailadres enikojuhasz@hotmail.com

 

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS KUNNEN WE VERZAMELEN VIA ONZE KANALEN?

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid zijn “persoonlijke gegevens” gegevens die een persoon identificeren of die kunnen worden gebruikt om een persoon te identificeren.

Casas4u.es informeert haar Gebruikers dat hun persoonlijke gegevens, verkregen via de Kanalen die eigendom zijn van Casas4u.es, alleen mogen worden verzameld voor verwerking wanneer ze adequaat, relevant en niet buitensporig in relatie tot de vastgestelde, expliciete en legitieme reikwijdte en doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Wanneer persoonsgegevens via onze Kanalen voor specifieke doeleinden worden verzameld, wordt de Gebruiker vooraf duidelijk en ondubbelzinnig geïnformeerd over i) de verantwoordelijke en zijn contactgegevens, (iii) de doeleinden van de specifieke verwerking en de rechtmatigheidsgrondslag, (iv) de ontvangers of categorieën ontvangers, indien van toepassing, en of er al dan niet sprake is van internationale overmakingen, (v) instandhoudingscriteria of tijdslimieten, (vi) en zijn of haar rechten als betrokkene.

De Gebruiker is ook als enige verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en voor de waarheidsgetrouwheid en wettigheid ervan.

 • Gebruikersgegevens
  Casas4u.es kan de persoonlijke gegevens van de Gebruikers verzamelen via de verschillende beschikbare Kanalen, verstrekt door de Gebruikers zelf die geïnteresseerd zijn in onze vastgoedontwikkelingen.
 • Klantgegevens
  Casas4u.es kan ook de persoonlijke gegevens van haar Klanten verzamelen om de verschillende diensten te leveren die in elk geval worden gemeld, inclusief, onder andere, after-sales diensten.
 • Informatie van derden
  Wanneer de Gebruiker ons gegevens over derden verstrekt, vrijwillig of omdat wij deze nodig hebben om te voldoen aan een wettelijke verplichting, geeft de Gebruiker toestemming voor de verwerking en verklaart hij dat de gegevens juist zijn. Evenzo verklaart de Gebruiker dat hij/zij is overgegaan tot het informeren van derden over de inhoud van dit beleid en/of het beleid dat op hem/haar van toepassing is en waarover hij/zij specifiek is geïnformeerd, en over de bijbehorende rechten die zij hebben met betrekking tot de Bescherming van Persoonsgegevens. Niettegenstaande het voorgaande, zal Casas4u.es zich inspannen om adequaat te handelen met betrekking tot de verwerking van dergelijke derden.
 • Publieke informatie
  Casas4u.es behandelt informatie waartoe het toegang kan hebben als informatie die legitiem toegankelijk is voor het publiek, en in het bijzonder, openbare informatie die beschikbaar is in officiële registers. In elk geval zal deze verwerking alleen worden uitgevoerd als er een legitieme grondslag is zoals uiteengezet in de toepasselijke regelgeving en, waar mogelijk of als er een contractuele relatie is, zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.
 • Persoonlijke gegevens van minderjarigen
  Casas4u.es verzamelt niet bewust persoonlijke gegevens van minderjarigen zonder toestemming van hun ouders, wettelijke voogden of wettelijke vertegenwoordigers. Geen van de Kanalen die Casas4u.es beschikbaar stelt aan de Gebruiker zijn ontworpen voor of gericht op minderjarigen.

Als ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers van mening zijn dat hun minderjarige kinderen persoonlijke gegevens hebben verstrekt zonder hun toestemming, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres
enikojuhasz@hotmail.com